Leihan A. Fogh Larsen 
 Nørremarksvej 13, 9270 Klarup
 Tlf: 98 31 80 65 - Mobil: 22 77 15 05  
 Al kørsel udføres med 
 boogie-, tipsætte- og kranvogn, gummiged og rendegraver. 
 Udlejning af containere. 
 Snerydning. 
 Sand, grus og muld leveres fra egen grusgrav  
2008, Klarup  1946 til idag...

Den 1. januar 1946 startede Magdalene og Anker Fogh Larsen i Romdrup med en enkelt lastbil. I starten blev der fortrinsvis kørt med landbrugsvarer såsom korn i sække - de fyldte kornsække  Leihan A. Fogh Larsen 
 Nørremarksvej 13, 9270 Klarup
 Tlf: 98 31 80 65 - Mobil: 22 77 15 05  
 Al kørsel udføres med 
 boogie-, tipsætte- og kranvogn, gummiged og rendegraver. 
 Udlejning af containere. 
 Snerydning. 
 Sand, grus og muld leveres fra egen grusgrav blev båret op af en stige og op i kornsiloen af chaufføren. Der blev også kørt foderstoffer, roer, kartofler, bærme, kreaturer, grise, tørv fra mosen, købmandsvarer, gartnervarer fra Hagesen, kål fra Klitgaard til torvet i Aalborg, mælk fra landmænd til Andelsmejeriet osv. osv.
I 50´erne var der omsætning nok til to biler - en chauffør blev ansat. I begyndelsen af 60´erne flyttede firmaet længere hen i Romdrup og der blev bygget hus og garage. Sidst i 60´erne fik vognmandsfirmaet egen grusgrav.
Løbende blev bilparken udvidet, med flere lastvogne, rendegraver, gummiged etc. Efterhånden som Magdalene og Ankers børneflok på 7 voksede til begyndte de at deltage i firmaet - den ene datter ordnede regnskaber og flere af sønnerne hjalp med kørslen.
I 1985 blev Vognmandsfirmaet A. Fogh Larsen til et I/S-selskab, idet tre af ægteparrets børn indtrådte som medejere af firmaet. Efter Anker Fogh Larsens død i 1991 fortsatte de tre børn firmaet.
I 2001 fik firmaet sin endelige form og adresse. Leihan (efter ejerne Leif og Hanne) A. Fogh Larsen I/S er et alsidigt og moderne vognmandsfirma der servicerer med en lang række produkter.
3. oktober 2003 døde Hanne Fogh Andersen efter få måneders alvorlig sygdom. Vognmandsfirmaet Leihan A. Fogh Larsen fortsætter med Leif Fogh Larsen som ejer og chef.

   Tilbage [Webmaster] [Krak] [Altavista]  Fremad